Umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zarząd Prokom Software SA w dniu 20 października 2004 roku zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowę o usługę administrowania i eksploatowania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS. Całkowita wartość netto tego kontraktu wynosi 134,8 mln PLN. Umowa będzie realizowana do końca 2005 roku.

Celem umowy jest kontynuacja usług świadczonych przez Prokom Software SA w ramach poprzednich umów. W związku z postępującą rozbudową systemu KSI ZUS oraz poszerzaniem jego funkcjonalności, złożoność prac związanych z administrowaniem i eksploatowaniem KSI ZUS w okresie objętym zawartą umową wymagać będzie zaangażowania najwyższej klasy specjalistów Prokom Software SA. Umowa przewiduje dalsze sukcesywne przejmowanie zadań administrowania i eksploatowania KSI przez ZUS.

Łączna wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Prokom Software SA, co stanowi podstawę uznania go za umowę znaczącą.

Obecnie eksploatowany KSI obejmuje oprócz centralnego komputera klasy Mainframe, ponad 500 serwerów, ok. 16 tysięcy stacji roboczych zlokalizowanych w dwóch ośrodkach centralnych i 64 jednostkach terenowych ZUS. Korzysta z nich na co dzień ponad 20 tysięcy użytkowników KSI. Zakres użytkowania i eksploatowania systemu KSI zwiększa się w miarę wprowadzania nowych modułów oprogramowania, niezbędnych również ze względu na zmiany legislacyjne. Powoduje to zwiększenie poziomu złożoności procesów administrowania systemem i wymaga zaangażowania najwyższej klasy specjalistów Prokomu posiadających zarówno ogromne doświadczenie we wdrażaniu KSI, jak i odpowiednią wiedzę o zakresie wykorzystywania stosowanych w KSI rozwiązań technologicznych. Usługi świadczone przez specjalistów Prokomu wykonywane będą w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

W związku z postępującą rozbudową systemu KSI ZUS oraz oddawaniem do eksploatacji kolejnych elementów systemu, złożoność prac związanych z administrowaniem i eksploatowaniem KSI ZUS w okresie objętym powyższą umową, będzie większa niż prac realizowanych w ramach umowy poprzedniej.

KSI ZUS stanowi największy w kraju system informatyczny, zarówno pod względem skali gromadzonych informacji, jak i liczby korzystających z niego użytkowników. KSI ZUS jest jednocześnie jednym ze strategicznych dla naszego kraju systemów informatycznych. Działający w ramach KSI ZUS, System Ewidencjonowania Kont i Funduszy (SEKiF), odpowiada za księgowanie dokumentów, rozliczanie składek oraz obsługę dokumentów korygujących. Rozlicza on ponad 100 miliardów złotych rocznie na kontach 20 milionów ubezpieczonych i 2 milionów płatników. Każdego miesiąca wykonuje ponad 40 miliardów obliczeń, w tym ponad 100 milionów operacji księgowych. Dla porównania – żadna z polskich instytucji finansowych nie dokonuje rozliczeń na kontach indywidualnych w takiej skali i przy takim stopniu skomplikowania. Funkcjonujący w ramach KSI ZUS centralny ośrodek przetwarzania danych to jedna z największych instalacji komputerów klasy mainframe na świecie.

Janosiku! Chroń publiczne pieniądze.

Źródło informacji: Prokom, Interia.pl

Zobacz również:
– Kiedy skończy się monopol Płatnika?
– Stanowisko ZUS w sprawie Janosika (2)
– Stanowisko ZUS w sprawie Janosika (1)
– Algorytm szyfrowania w Płatniku złamany
– Janosik 0.0.1