Windows XP Build 2509

Pojawiła się nowa wersja Windows XP oznaczona numerkiem Build 2509, która poprawia kilka błędów, jakie znajdowały się w pierwszym wydaniu Windows XP. Głównej poprawie uległa opcja System Restore. Zdaniem Microsoftu, nie zaleca się instalowanie nowej wersji Windows XP, ze względu na to, iż jest to jeszcze wersja przejściowa.