0-proc. VAT na Internet

W piątek sejm jednogłośnie zdecydował, że zwolnione będą usługi dostarczania dostępu do sieci internetowej świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych PAN.

Zwolniona z VAT będzie także usługa „na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy” do internetu dla użytkowników indywidualnych.

Źródło informacji: PAP