17-ta Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna

Po raz pierwszy w Polsce, w sierpniu 2005 roku w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu odbędzie się 17-ta Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna (IOI 2005). Weźmie w niej udział około 320 uczniów z 80 krajów świata.

Honorowy Patronat nad olimpiadą objął Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna, w skrócie IOI, to coroczne zawody programistyczne dla uczniów szkół średnich z całego świata.

Olimpiada została powołana przez UNESCO w roku 1987 i jest jedną z pięciu przedmiotowych olimpiad międzynarodowych.

Cele IOI to stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej, umożliwienie najlepszym informatykom z całego świata porównanie ich wiedzy i umiejętności w szlachetnej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń naukowych i kulturowych.

Każdy z uczestniczących krajów ma prawo do wystawienia 6-osobowej reprezentacji składającej się z dwóch opiekunów (lidera i jego zastępcy) oraz 4 zawodników.

Same zawody składają się z dwóch pięciogodzinnych sesji konkursowych. Podczas każdej sesji zawodnicy mają do rozwiązania 3 zadania algorytmiczno-programistyczne i muszą się wykazać zarówno wysoką kulturą matematyczną, zdolnością do logicznego myślenia, jak i znakomitymi umiejętnościami programistycznymi.

Uczestnicy Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej to najlepsi młodzi informatycy w swoich krajach i już w niedalekiej przyszłości będą mieli istotny wpływ na rozwój informatyki nie tylko u siebie, ale i na świecie.

Dotychczas olimpiady organizowane były m.in. w Korei, Węgrzech, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna Olimpiada Informatyczna odbyła sie się w Atenach.

Drużyna z Polski już po raz kolejny zajęła czołowe miejsca:

Bartłomiej Romański – złoty medal
Filip Wolski – złoty medal
Jakub Łącki – srebrny medal
Tomasz Kuras – brązowy medal
http://www.ioi2005.pl
http://www.wsb-nlu.edu.pl