acccheck - SMB

acccheck

OPIS:

acccheck jest narzędziem do przeprowadzania ataków słownikowych na uwierzytelnianie w systemie windows przy pomocy protokołu SMB. Skrypt ten napisany w perlu jest tak naprawdę parserem obudowującym standardowego klienta smbclient.

ŹRÓDŁO:

https://labs.portcullis.co.uk/tools/acccheck/

OPCJE:
-t [pojedynczy adres IP celu]
-T [plik zawierający wiele adresów IP celów]

DODATKOWE OPCJE:
-p [pojedyncze hasło]
-P [plik zawierający wiele haseł(słownik)]
-u [pojedyńczy użytkownik]
-U [plik zawirający wiele nazw użytkowników]
-v [tryb „gadatliwy”]

PRZYKŁAD UŻYCIA:

root@kali:$ acccheck -t adres_IP -u nazwa_użytkownika -p hasło