Antena dla wszystkich standardów WLAN

Matsushita Electric opracowało nową antenę dla punktów dostępowych WLAN, która jest zgodna z wszystkimi trzema obowiązującymi obecnie standardami sieci bezprzewodowych.

Bezprzewodowe punkty dostępowe WLAN, które są instalowane w miejscach publicznych, umożliwiają użytkownikom notebooków posiadających bezprzewodowe karty sieciowe dostęp do Internetu. Pod koniec maja w Japonii znajdowało się już około 2000 takich punktów. Jednak działają one w różnych standardach komunikacji, różnią się pasmem częstotliwości i szybkością transmisji. Dla użytkownika, który posiada kartę sieciową niezgodną z tym standardem, w jakim działa punkt dostepowy, oznacza to niemożność skorzystania z Sieci. Sposobem rozwiązania tego ograniczenia jest stosowanie trzech anten, po jednej dla każdego standardu – jednak to zwiększało koszty uruchomienia punktu dostępowego. Co więcej obecne rozwiązania wykorzystują technologię łaczności ADSL.

Nowa antena Matsushity składa się przede wszystkich z dwóch modułów – jednego, który transmituje sygnał bezprzewodowo i drugiego, odpowiedzialnego za konwersję sygnału elektrycznego na optyczny, który jest przesyłany światłowodem do komputera łączącego z Internetem. Zastosowanie światłowodu, zwiększa przepustowość punktu, a pojedyncza antena redukuje koszty inwestycji. Urządzenie to jest także energooszczędne, w trakcie pracy zużywa tylko 5W.

Matsushita Electric planuje opracować wersję urządzenia do praktycznego zastosowania w przeciągu najbliższego roku, najdalej dwóch.

Źródło informacji: AsiaBizTech

Zobacz również:

Niemcy uruchamiają miejską sieć WLAN
Oprogramowanie o otwartym kodzie dla WLAN
Rywalizacja na rynku technologii bezprzewodowych
Bezpieczny WLAN