Apache 1.3.29 i 2.0.48

Można pobrać kolejne wersji serwera www Apache 1.3.29 oraz Apache 2.0.48. W przypadku pierwszej wersji poprawiono błąd przepełnienia buforu w modułach mod_alias oraz mod_rewrite. Ponadto poprawiono działanie modułu mod_usertrack oraz kilku innych funkcji m.in. ap_bclose() i ap_pclosesocket(). Pełna lista zmian dostępna jest tutaj. Natomiast, jeżeli chodzi o Apache 2 to poprawiono błędy m.in. w modułach mod_cgid, mod_alias oraz mod_rewrite oraz naprawiono błąd w funkcji SSLCipherSuite i kilku innych. Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są tutaj. Pobierz Apache w wersji 1.3.29, 2.0.48