AutoMapa przeciw piratom

Firma Lege-Artis-Service będzie ścigać piratów naruszających prawa autorskie AutoMapy. Pozbawienie sprzętu służącego do prowadzenia bezprawnej działalności oraz grzywna to tylko niektóre konsekwencje grożące zarówno piratom jak i kupującym nielegalne oprogramowanie.

Producenci programu AutoMapa podpisali umowę z firmą Lege-Artis-Service, która od tej pory będzie się zajmować ochroną praw autorskich najpopularniejszego w Polsce systemu do nawigacji satelitarnej.

Firma jest członkiem Stowarzyszenia Polskiego Rynku Oprogramowania działającego głównie na rzecz ochrony praw twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.

Już w pierwszych tygodniach współpracy odnotowano duży spadek nielegalnych aukcji internetowych dotyczących oprogramowania AutoMapa.

Panuje dość powszechne przekonanie o bezkarności kopiowania i używania nielegalnych wersji programów komputerowych.

Lege-Artis-Service ma wieloletnią praktykę w ochronie praw autorskich, patentowych, znaków towarowych oraz w walce z nieuczciwą konkurencją.

W ciągu ostatnich lat firma wyspecjalizowała się w masowo „piratowanym” rynku oprogramowania komputerowego.

W kwestii dbania o prawa tej branży (m.in. gry, programy operacyjne, użytkowe, edukacyjne) ściga nielegalnie powielane i rozpowszechniane produkty.

„W ramach namierzania piratów prowadzony jest systematyczny monitoring wszelkiego rodzaju punktów powielania, dystrybuowania i sprzedaży programów komputerowych, jak również serwisów aukcyjnych, np. Allegro czy eBay. Kontrolowana jest zarazem legalność zainstalowanych programów AutoMapa służących do prowadzenia działalności gospodarczej.” – mówi przedstawiciel firmy Lege-Artis-Service, który ze względu na prowadzone działania operacyjne poprosił o nie publikowanie nazwiska.

Ścisła współpraca z prokuraturą, Komendą Główną Policji, podległymi jej Komendami Wojewódzkimi i innymi jednostkami organów ścigania procentuje m.in. wspólnie przeprowadzanymi akcjami kontrolnymi.

„Efektem jest dokonanie w ciągu ostatniego roku kilkuset udanych kontroli sklepów, hurtowni, giełd, bazarów, targowisk i producentów, a także użytkowników końcowych” – dodaje pracownik operacyjny Lege-Artis-Service.