Baseline Security Advisor

W marcu firma Microsoft wyda darmowy program o nazwie Baseline Security Advisor który ma pomóc administratorom sieci i prywatnym użytkownikom w wychwyceniu potencjalnych niebezpieczeństw takich jak brak użycia istniejących patchów do programów czy słabe hasła. Pierwsza wersja tytułowego programu została zaprezentowana na konferencji RSA 2002, jednak ostateczny kształt produktu nie jest jeszcze publicznie znany.