Bezpieczeństwo i kontrola od S4E

S4E wprowadza do oferty nowy produkt – OrangeReporter 1.0, przeznaczony do analizy ruchu internetowego w firmach. Będzie on dostarczany razem z dystrybuowanymi już przez S4E produktami: OrangeBox Web i OrangeBox Mail. Czy tego typu system to tylko przydatne i potrzebne firmie narzędzie czy już ograniczające użytkowników „spyware”?.

OrangeReporter umożliwia bieżące monitorowanie danych pobieranych z Internetu i wysyłanych pocztą elektroniczną, jak również ułatwia zarządzanie dostępem pracowników do sieci. Administratorzy mogą w czasie rzeczywistym śledzić ruch internetowy w firmie, identyfikować zagrożenia i w zależności od potrzeb, modyfikować politykę bezpieczeństwa sieci.

Produkt jest narzędziem pozwalającym na podsumowanie aktywności sieciowej pracowników oraz wyznaczanie trendów w użytkowaniu Internetu w wybranym przedziale czasowym. Raporty, dostępne w 10 formatach plików, m.in. PDF, HTML, MS Word, pozwalają generować listy miejsc odwiedzanych najczęściej i grupować je w wybrane kategorie. Produkt posiada bazę 110 gotowych szablonów raportów, jak również możliwość projektowania własnych, dostosowanych do potrzeb firmy analiz.

Jak twierdzi dystrybutor, system ma umożliwiać ograniczenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie obciążenia sieci, jak również ochronę firmy przed pobieraniem przez pracowników treści prawnie zakazanych.

Źródło informacji: Biznes.Net.pl