Bezpieczeństwo IT w firmach

Firma McAfee zaprezentowała wyniki badań, które dowodzą, że europejskie przedsiębiorstwa oczekują prostych rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem sieci informatycznych.

Szefowie IT chcieliby korzystać z pojedynczego, spójnego i kompleksowego systemu zarządzania.

Tymczasem są przytłoczeni koniecznością stosowania zbyt wielu rozwiązań, dostawców i konsol do zarządzania bezpieczeństwem.

Spośród 600 badanych podmiotów z sześciu krajów europejskich (Francja, Niemcy Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Włochy), ponad trzy czwarte (77%) chciałoby w prosty sposób administrować bezpieczeństwem infrastruktury IT.

Tymczasem niemal jedna trzecia (29%) jest zmuszona do korzystania z co najmniej czterech konsol zarządzania, a prawie co czwarta ankietowana korporacja korzysta z usług przynajmniej pięciu różnych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa.

Celem badań zleconych przez McAfee, ośrodkowi badawczemu Ipsos MORI, a, było lepsze zrozumienie problemu coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem IT, z którym borykają się europejskie firmy.

Potrzeba uaktualniania oprogramowania oraz regularnego odnawiania licencji powodują, że jednoczesna obsługa wielu rozwiązań pochodzących z różnych źródeł staje się uciążliwa i coraz bardziej pracochłonna.

Wiele firm wykorzystuje równocześnie kilka różnych systemów bezpieczeństwa. Prawie co trzecia badana firma (30%) ma wdrożonych przynajmniej pięć różnych rozwiązań bezpieczeństwa, a jedna piąta (22%) – co najmniej siedem.

Z usług największej liczby dostawców rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem korzystają firmy z Holandii. Co trzecia posiada przynajmniej pięciu, a niemal co piąta korzysta z usług ponad 10 dostawców. Dla odmiany, we Francji co trzeci podmiot zaopatruje się tylko u jednego dostawcy.

Brytyjskie firmy korzystają z największej liczby rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa – 44% przedsiębiorstw korzysta z co najmniej pięciu, z aż 1/3 firm używa siedmiu i więcej rozwiązań. Przynajmniej siedem rozwiązań wykorzystuje także 1/3 badanych podmiotów z Włoch, podczas gdy w Hiszpanii tylko co piąta pytana firm przyznała się do korzystania z co najmniej pięciu takich rozwiązań.

A oto inne, kluczowe spostrzeżenia z badań:

Średniej wielkości przedsiębiorstwa (250-499 pracowników) coraz częściej korzystają z usług kilku dostawców rozwiązań bezpieczeństwa. 42% procent badanych firm korzysta z przynajmniej trzech dostawców.
Ponad jedna czwarta (26%) średniej wielkości przedsiębiorstw stosuje co najmniej pięć rozwiązań zabezpieczających ich infrastrukturę IT.
Tylko niespełna co czwarta pytana firma (23%) jest całkowicie zadowolona z poziomu zabezpieczeń stosowanych w firmowej sieci i jej systemach.
Nawyki kupujących

Kiedy przychodzi do zakupu nowego rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem, funkcjonalność jest priorytetem.

Ponad ćwierć pytanych podmiotów (26%) twierdzi że głównym kryterium wyboru jest posiadanie przez produkt bardzo konkretnych funkcji.

Tylko dla 13% firm głównym determinantem jest cena. Najwięcej uwagi do kosztów przywiązują firmy brytyjskie, z których przynajmniej co piąta wybiera najtańsze rozwiązania.

Patch, patch, patch

Największą niedogodnością dla firm korzystających z kilku rozwiązań z różnych źródeł jest konieczność ciągłego instalowania aktualizacji.

Ponad połowa respondentów (51%) instaluje łaty co najmniej raz dziennie. Włoskie (67%), a zaraz po nich niemieckie przedsiębiorstwa wiodą prym w instalowaniu wszelkich aktualizacji, przyznając się, że robią to co najmniej raz dziennie.

Wykorzystanie pojedynczej konsoli do zarządzania bezpieczeństwem mogłoby proces aktualizacji znacznie uprościć.

„Zarządzanie wieloma różnymi rozwiązaniami pochodzącymi od kilku dostawców to poważny problem. Takie działanie jest również mało wydajne i drogie. Przedsiębiorstwa potrzebują spójnych i kompleksowych systemów zarządzania, dostępnych z poziomu jednej konsoli, a przy tym tanich i stosunkowo prostych w obsłudze” – powiedział Aminah Gianfrancesco, dyrektor ds. systemów bezpieczeństwa EMEA w McAfee.

Źródło: informacja prasowa