Bezpieczeństwo w Microsoft Office XP

Microsoft Office XP zawiera szereg cech bezpieczeństwa, zaprojektowanych z myślą o maksymalnej ochronie systemu przy jednoczesnym zachowaniu jego elastyczności i potencjału. Funkcje te pozwalają zastosować najodpowiedniejszy dla użytkownika poziom bezpieczeństwa, i kontrolować całe środowisko Office.

Pierwszym krokiem do zrozumienia funkcji bezpieczeństwa w Office XP jest świadomość zagrożeń dla dzisiejszego środowiska komputerowego. Wszystkie te niebezpieczeństwa można do pewnego stopnia zneutralizować – jedne łatwiej inne trudniej – dzięki połączeniu właściwej konfiguracji z odpowiednimi działaniami w obszarze systemu bezpieczeństwa.

Rozdział pierwszy tego dokumentu dotyczy najbardziej typowych zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa komputera biurowego, natomiast rozdział drugi szczegółowo omawia technologie bezpieczeństwa zastosowane w Office XP. Pozostałe części dokumentu poświęcone zostały praktycznym ustawieniom systemu bezpieczeństwa, oddanych do dyspozycji użytkownika w Office XP, jak również tym działaniom z zakresu bezpieczeństwa, które, wraz z funkcjami Office, przyczyniają się do wzmocnienia ochrony całego środowiska.

Wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem w pakiecie Microsoft Office XP, odwołuję do biuletynu technicznego (Plik Word 2000 – 1,34 MB)