Błąd na www.bgz.pl

Nasz czytelnik poinformował nas o błędzie w wyszukiwarce słownika pojęć w serwisie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Błąd umożliwia umieszczenie na stronach – www.bgz.pl – nieautoryzowanej informacji [przykład].

[16:00] update: Reakcja informatyków banku BGŻ była dość szybka, po zaledwie kilku godz. od opublikowania powyższej informacji engine wyszukiwarki został poprawiony.