Błąd w popularnych przeglądarkach WWW

We wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach wykryto błąd, pozwalający na zmianę zawartości okna, wygenerowanego przez inną stronę.

Funkcja ta może być użyta pod warunkiem, że autor złośliwego kodu zna nazwę okna, do którego chce uzyskać dostęp. Oczywiście, uzyskanie takiej wiedzy nie jest problemem, jeżeli celem jest np. phishing związany z określonym serwisem. Atakujący może także spowodować automatyczne otwarcie legalnej strony a następnie podmienić zawartość jednego z okien.

Błąd dotyczy przeglądarek: Opera 7.x, Mozilla i Firefox, Safari, Konqueror oraz Internet Explorer i został podany do wiadomości przez Secunia Research.

Microsoft ustosunkował się do tej informacji, stwierdzając, że opisywana cecha jest standardowym, wynikającym z projektu przeglądarki zachowaniem, a nie błędem.

W chwili obecnej żaden z producentów nie oferuje poprawki lub wersji przeglądarki pozbawionej błędu. Dlatego, oprócz wielokrotnie zalecanej przez nas nieufności, co do informacji i odnośników otrzymywanych pocztą elektroniczną, należy także powstrzymywać się od odwiedzania nieznanych stron WWW podczas korzystania z serwisów, w których posługujemy się ważnymi danymi.

Źródło informacji: CERT Polska