Cisco i IBM wprowadzają nową inicjatywę

IBM i Cisco Systems informują o powstaniu nowej inicjatywy mającej na celu połączenie głosu i obrazu z systemami danych w ich środowiskach. Nowe usługi dostarczane będą przez obie firmy. Skierowaną zostaną do klientów łączących się przy pomocy szeroko pasmowych łącz i stałym adresem IP.

Telefonia IP jest obecnie mało rozpowszechniona jednak już w ciągu kilku lat zapotrzebowanie na nią powinno znacznie wzrosnąć. IBM i Cisco informują, że nowe systemy telekomunikacyjne pozwolą na mobilność użytkownika, zintegrowanie mediów z aplikacjami, a także zwiększone bezpieczeństwo.

IBM i Cisco rozpoczną nową inicjatywę udostępniając kilka zintegrowanych rozwiązań:

Cisco Unity zostanie zintegrowane z Lotus Domino

Bazy danych IBM Information Management w oprogramowaniu Cisco CallManager

Tivoli certyfikowany z Cisco CallManager

Wsparcie Cisco CallManager przy pomocy IBM eServer xSeries x345, x306 i x345 i platform dwuprocesorowych

Wsparcie Cisco CallManager i nowego Cisco Media Convergence przez serwery MCS 78151 i MCS 78251
Źródło informacji: Integratedmar.com