Coraz więcej ataków hakerskich na polskie komputery

W środę podczas pierwszego dnia odbywającej się w Warszawie konferencji SECURE 2003 rozmawiano o bezpieczeństwie polskich i światowych sieci teleinformatycznych. Wniosek, jaki został wyciągnięty z tej rozmowy jest jednoznaczny – w Polsce wzrasta liczba ataków hakerskich na komputery.

„Trudno powiedzieć, w jakim stopniu mamy do czynienia z poważnymi incydentami związanymi z przejmowaniem kontroli nad systemem. W większości przypadków około 80-90 proc. tego typu faktów w ogóle nie jest wykrywana. Zaledwie kilka procent ataków jest zgłaszanych” – powiedział uczestniczący w konferencji Robert Kośla z Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Większość incydentów związana jest z tzw. spamem, czyli zalewaniem użytkowników komputerów niechcianą pocztą elektroniczną.

Zatem jak widać na konferencjach coraz częściej poruszany jest temat bezpieczeństwa systemów oraz spamu w naszym kraju. Zwracali na to uwagę nawet uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce. Wniosek i na tej konferencji został postawiony jednoznacznie – obok Litwy i Rosji Polska jest jednym z krajów, w których piractwo rozwinęło się na dużą skalę. Nasz kraj znalazł się wysoko na czarnej liście państw, w których permanentnie łamane są zasady ochrony własności intelektualnej.

A mówią, że Polak nie potrafi…