Crowley koncesjonowany przez MSWiA

Crowley Data Poland, dostawca rozwiązań transmisji danych i głosu, otrzymał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na świadczenie usług zabezpieczenia technicznego w zakresie ochrony osób i mienia.

Dzięki temu, operator – poza dostarczaniem szerokopasmowego dostępu do Internetu – może budować sieci monitoringu wizyjnego.

Usługa przeznaczona jest głównie dla gmin oraz samorządów lokalnych, którym pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także umożliwia uniknięcie lub znaczne ograniczenie strat materialnych spowodowanych kradzieżami.

Koncesja przyznana Crowley ważna jest przez 50 lat na terenie całego kraju.

Oferowane przez Crowley systemy monitoringu mogą obejmować systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy telewizji dozorowej, jak również systemy wykrywania pożaru.

Pierwszy system monitoringu wizyjnego Crowley zbudował w podwarszawskiej gminie Zielonka.

Policja może korzystać z nowoczesnego systemu monitoringu, którego centrum znajduje się w miejscowym komisariacie policji.

Rozwiązanie to – dzięki bieżącej obserwacji i rejestracji zdarzeń z obszarów miasta szczególnie zagrożonych przestępczością – umożliwia natychmiastową interwencję policji.

„Stale poszerzamy portfolio usług i rozwiązań dla odbiorców samorządowych. Przyznana koncesja pozwali nam świadczyć dla nich nie tylko usługi związane z dostępem do Internetu, ale także oferować je w pakiecie z usługami monitoringu.”

„Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne dla samorządów, ponieważ oprócz zapewnienia jednej spójnej sieci teleinformatycznej pozwala wykorzystać ją także do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy lub miasta. Projektowane przez Crowley sieci umożliwiają także instalację systemu kierowania ruchem oraz Geograficznego Systemu Informacji o Terenie (GIS)” – mówi Zbigniew Szyszniewski, dyrektor działu implementacji i utrzymania sieci abonenckiej w Crowley Data Poland.
Crowley uruchomił ‚pętlę północną’