Czerwona planeta…

W informacji napisanej przez mrman, można zabawić się w „małego odkrywcę.” Ale…

…po wypełnieniu wpisu w formularzu, otrzymujemy specjalny numer oraz ładny certyfikat w PDF’ie albo HTML’u.
Adres do certyfikatu to:
http://spacekids.hq.nasa.gov/2003/getcert3.cfm?uid=xxxxxxxx
gdzie, w miejsce xxxxxxxx po wpisaniu odpowiedniego numeru, otrzymamy dane naszego „małego odkrywcy”.

Ktoś jeszcze chce podawać swoje dane? Szkoda, że nie ma tam pola z numerem i kodem karty kredytowej…