Czy naprawdę za darmo ? Podatek od Linuksa

Jak pisze dziennik Rzeczpospolita, wraz z rosnącą popularnością tzw. wolnego oprogramowania, polski fiskus zaczął coraz uważniej przyglądać się podatkowej stronie jego użytkowania. Efektem są liczne wypadki szacowania wartości tego oprogramowania, porównywalne z wartością oprogramowania komercyjnego, i zwiększenie przez to przychodu podatnika, a tym samym podstawy opodatkowania (dochodu).

W sporach z podatnikami niektórzy urzędnicy wypracowali już nawet pewną stałą linię argumentacji. Twierdzą, że nawet darmowe programy używane w działalności gospodarczej stanowią nieodpłatne świadczenie, ponieważ – zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze. Zgodnie z tym przepisem system operacyjny typu Linux lub oprogramowanie biurowe Star Office jest wyceniane na poziomie cen oprogramowania np. firmy Microsoft, a podatnik od takiej wartości musi odprowadzić podatek.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tym artykule.