Dofinansowanie szkoleń informatycznych dla uczniów oraz studentów

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej „PROIDEA” podpisała umowę ze Szkołą Języków Obcych LINGUALAND dotyczącą dofinansowania szkoleń informatycznych wśród uczniów szkół średnich oraz studentów.

Dofinansowanych jest tylko 100 miejsc w wysokości 40%. Koszt kursu oscyluje w granicach 600 PLN za 3 miesiące nauki! O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Lider każdej grupy otrzymuje dodatkowo możliwość bezpłatnego uczęszczania na kurs języka obcego w Szkole Języków Obcych LINGUALAND.

Szkolenia objęte programem:
Linux TOLS- Technican of Linux System /LX-T3/

Certyfikowany kurs obsługi i konfiguracji systemu Linux z elementami kryptografii oraz podstawami topologii sieci.

Podstawy programowania Java /JA-POI3/

Kurs porusza problematykę budowy podstawowych aplikacji wraz z praktycznymi metodami wykorzystania grafiki (SWING).

Koszt jednego z powyższych szkoleń wynosi jednorazowo 600 PLN lub w miesięcznych ratach po 200 PLN (w przypadku rat dodatkowo opłata rekrutacyjna 50 PLN).

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

Szczegółowe informacje na stronie fundacji.