Dziurawy Aral.pl

Otrzymaliśmy kilka informacji związane z tym tematem. Otóż na stronie Aral.pl występuje pewne niedopatrzenie ze strony administratorów które pozwala w łatwy sposób dostać się do formularza zamówień, haseł, czy też bazy danych klientów. Wszystkich zainteresowanych odsyłam pod http://www.aral.pl/zamowienie/