Elektrownia „Bełchatów” na Linuksie

Elektrownia „Bełchatów” dokonała migracji serwerów z Red Hat 9 do SUSE LINUX Enterprise Server. Elektrownia „Bełchatów” należy do największych podmiotów rynku elektroenergetycznego w Polsce. To największa w Polsce i zarazem w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym. Moc pracujących tu bloków energetycznych to aż 15% mocy zainstalowanej w całej polskiej energetyce zawodowej, zaś roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi ponad 20% produkcji krajowej.

Po wdrożeniu SUSE LINUX Enterprise Server 8 na serwerach Elektrowni „Bełchatów” pracuje platforma firmowego intranetu z wykorzystaniem PHP do tworzenia formularzy i usług, pracujących między innymi na bazach MySQL. Ponadto dostępne są narzędzia monitorowania sieci: nmap, ethereal, nbtstat, ntop i inne. Serwer proxy kontrolujący w pełni dostęp użytkowników do sieci internET oraz monitorujący wykorzystanie sieci przez pracowników wraz ze statystykami odwiedzin stron i czasu spędzanego w sieci. eDirectory w Elektrowni „Bełchatów” jest rozbudowanym katalogiem, przechowującym informacje o tożsamości i uprawnieniach ponad 1500 osób. Firewall korporacyjny służący do wewnętrznego rozdzielania i zabezpieczenia ruchu w sieciach wewnętrznych firmy. Wdrożenia dokonała firma Novell.

Źródło informacji: Interia.pl