Exploit na lukę w Snort

Udostępniono exploit na lukę w systemie wykrywania włamań Snort. Informacje o błędzie mogącym umożliwić przeprowadzenie ataku typu buffer overflow podał Neel Meht.

Odpowiednio zbudowane pakiety UDP programu Back Orifice doprowadzą do wywołania błędu przepełnienia bufora i wykonania zdalnego polecenia w zaatakowanym systemie.

Exploit został opublikowany przez niemiecką grupę THC (The Hacker’s Choice).

Zalecamy natychmiastową aktualizacje IDS Snort do wersji 2.4.3. Możliwe jest również alternatywne rozwiązanie wyłączając analizę pakietów Back Orifice.

Źródło informacji: SecurityFocus
Snort
THC