Firmy będą wydawać więcej

Jak podaje Gartner w przyszłym roku wzrosną o 5% wydatki firm, związane z działami IT. Motorem wzrostu będą dwa czynniki, większe koszty energii oraz próba zwiększenie efektywności w celu poprawienia warunków konkurencji z firmami z krajów o taniej sile roboczej, m.in. Indii, Chin czy Brazylii.

Peter Sondergaard, główny analityk Gartnera, powiedział że w firmach można obecnie zauważyć dużą niepewność w kwestii przyszłości, spowodowaną m.in. gwałtownymi zmianami rynku. Co więcej, można zaobserwować że aktualnie zapotrzebowanie klientów indywidualnych na nowoczesne rozwiązania – np.: moduły komunikacji bezprzewodowej, ekrany plazmowe i inne zaawansowane technologie, przewyższa zapotrzebowanie ze strony firm, które były pierwszym głównym motorem napędowym dla nowych inwestycji producentów sprzętu.

W przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych pojawi się 30 nowych firm oferujących klientom usługi VoIP, które będą rywalizować z już istniejącymi na rynku firmami. Aby mogły one się utrzymać na rynku, będą musiały dokonać poważnych zmian w sposobie działania.

Dla managerów działów IT, wprowadzenie bardziej zaawansowanych rozwiązań stworzy możliwość obniżenia kosztów działania tych jednostek, dzięki wyposażeniu systemów w technologie wspomagające gromadzenie danych, prowadzenie analiz, a tym samym skrócenie czasu reakcji.

Źródło informacji: Vnunet