FlashLinux 2.0

FlashLinux 2.0 – to nowa wersja systemu operacyjnego opracowana przez firmę Raidtec dla serwerów plików Network Attached Storage (NAS), wzbogacająca możliwości udostępniania danych przechowywanych w strukturach pamięci masowej.

FlashLinux 2.0 został opracowany przez programistów firmy Raidtec specjalnie dla urządzeń NAS, w tym: RAIDserver V12, SNAZ R6, SNAZ R0. Nowe funkcje systemu ułatwiają pracę zarówno użytkownikom, jak i administratorom sieci. Serwery plików NAS Raidtec z wbudowanym systemem FlashLinux 2.0 są rozwiązaniem, które rozszerza możliwości obsługi plików, ułatwia administrację, przyspiesza dostęp do danych w sieciach komputerowych oraz zwiększa ich bezpieczeństwo.

Serwery te przeznaczone są dla grup roboczych, średnich firm (50 – 300 stanowisk) oraz dla oddziałów firm korporacyjnych. Zapewniają łatwe zarządzanie i rozbudowę zasobów systemu pamięci masowych. Pojemności urządzeń sięgają od 300 gigabajtów do wielokrotności terabajtów. Umożliwiają szybką instalację i konfigurację urządzeń w systemie.

Nowe funkcje FlashLinux 2.0:
Lista kontroli dostępu
funkcja zapewnia większą wydajność i bezpieczeństwo oraz ułatwia administrację systemem. Listy pojedynczych użytkowników oraz listy grup, korzystających z dostępu do zasobów przechowywanych w systemie pamięci masowej, mogą być pobierane bezpośrednio z głównego kontrolera domeny. Wraz z systemem plików XFS dodana została możliwość ustalania wielkości przydzielanych zasobów przez tzw. quoty, które mogą być stosowane w odniesieniu do indywidualnych użytkowników lub grup na każdym wolumenie i partycji logicznej. Dla ułatwienia i zwiększenia elastyczności pracy, każdą z nowo wprowadzonych opcji można zarządzać poprzez główny kontroler domeny lub przez interfejs użytkownika FlashLinux.

Autentykacja
autoryzacja użytkowników w domenie NT/ 2000 zwiększa bezpieczeństwo w sieci Windows.

Udostępnianie zasobów systemom Unix/Linux
przy pomocy protokołów NFS 2 oraz NFS 3, FlashLinux 2.0 umożliwia korzystanie z zasobów przy pomocy bardziej nowoczesnego i bezpiecznego protokołu NFS 3, dotychczas system obsługiwał wyłącznie protokół NFS 2.

Journaling File System wbudowany w XFS
technologia zapewniająca 64-bitowym systemom plików spójność danych. Pozwala to na szybki restart systemu w przypadku nieprzewidzianych przerw w jego pracy, z pominięciem sprawdzania systemu plików.

Funkcja XFS nosząca nazwę Large File Size Support
umożliwia obsługę plików o wielkości do 2 terabajtów oraz wolumenów do 100 terabajtów.