Forum of Icident Response

We Francji rozpoczęła się 13 Konferencja Forum of Icident Response and Security Teams (FIRST) która przez pięć dni potrafiła zgromadzić ponad 600 uczestników i przedstawicieli bezpieczeństwa sieciowego z całego świata.

Na konferencji zaprezentowano wiele tematów zarówno z tematyki czysto technicznej jak i dotyczącej prawidłowej organizacji zespołów czy procesów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Tematy na konferencji prezentowane były przez wielu Wam znanych postaci, m.in. takich jak Wietse Wenema – autor TCP Postfix’a, Wrapper’a, czy też legendarnego SATAN’a. W trakcie trwania konferencji odbędzie się również „FIRST Annual General Meeting”, na której podejmowane będą istotne decyzje dotyczące przyszłości organizacji.