”Gadatek” ocenzurowany

Telekomunikacja Polska S.A. dokonała zablokowania części swoich abonentów, którzy korzystają z „Gadatka”, numer dostępowy do serwera Tele2.

Jak to nasza TP S.A., poprzez zablokowanie swoich abonentów, uniemożliwiła wykonywanie tańszych telefonicznych połączeń międzystrefowych, międzynarodowych oraz z telefonami komórkowymi oferowanych przez firmę w technologii VoIP.

Firma Tele2 Polska zamierza interweniować w tej sprawie i zgłosi stosowne dokumenty w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także dochodzić swoich praw i udzielać pomocy klientom.