HappyTime

HappyTime to kolejny robaczek internetowy, który jest napisany w języku Visual Basic Script, a poza rozsyłaniem się drogą elektroniczną posiada cechy wirusa plików tekstowych.

Pojawia się w komputerze ofiary w postaci pliku załącznika do listu elektronicznego o nazwie untitled.htm. Po otwarciu pliku załącznika tworzy na dysku swe kopie o nazwach: help.hta, help.vbs, help.htm lub untitled.htm.

Następnie HappyTime wyszukuje na dyskach lokalnych oraz sieciowych wszystkie pliki z rozszerzeniami .htm, .vbs, .asp, .htt. Jeżeli suma aktualnego dnia i miesiąca daje wartość 13, wyszukiwane są również pliki z rozszerzeniami .exe i .dll.

Z wyszukanych plików uzyskuje adresy e-mailowe, a następnie wysyła na nie swoje kopie w postaci listu elektronicznego o następujących parametrach:

Temat: Help
Załącznik: Untitled.htm

Wszystkie pliki (poza plikami .exe i .dll), zostają zainfekowane poprzez dołączenie do nich kodu robaka. Jeżeli liczba zainfekowanych plików wyniesie 366, wtedy uruchamiana jest jedna z dwóch procedur:

1. Program odpowiada zarażonym listem na wszystkie wiadomości znajdujące się w folderze Inbox programu pocztowego Outlook Express.

2. List elektroniczny jest wysyłany na wszystkie adresy z folderu Kontakty.