Java aplikacje bazodanowe. Wydanie II

Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z pisaniem aplikacji sięgających bezpośrednio do bazy danych, na przykład w języku C lub jakimkolwiek innym, na pewno spotkałeś się z koniecznością tzw. „mapowania” pewnych specyficznych typów danych jakiejś bazy do typów odpowiadających stosowanemu przez Ciebie językowi programowania. Java uwalnia Cię od tego niewygodnego obowiązku, gdyż wszelkie dane uzyskiwane z bazy stają się typami zmiennych, odpowiadających typom języka Java. Aplikacja bazodanowa napisana w Javie nie jest (a przynajmniej nie powinna być – chyba że programista piszący ją sam tak zadecyduje) zależna od bazy danych.