Kodeks postępowania ze spamem

W Australii przyjęto, prawdopodobnie pierwszy na świecie, kodeks postępowania w walce ze spamem.

Australian Communications and Media Authority (ACMA) informuje, że kodeks wejdzie w życie lipcu bieżącego roku.

Nowe prawo nakłada na dostawców Internetu obowiązek oferowania swoim klientom filtrów antyspamowych oraz nakazuje im stworzenie systemu przyjmowania i archiwizacji skarg klientów na spam.

Ponadto określa limit emaili, które można jednocześnie wysłać z jednego konta. Dostawcy Internetu, którzy nie dostosują się do nowych rozwiązań mogą zostać ukarani grzywną do 10 milionów dolarów australijskich (ponad 7 milionów USD).

Kodeks określa także jak dostawcy powinni postępować ze źle skonfigurowanymi serwerami pocztowymi czy komputerami-zombie, wykorzystywanymi do rozsyłania spamu.

Na całym świecie spam powoduje straty oceniane w miliardach dolarów.

Źródło: Arcabit.pl