Kompromitacja serwerów opartych o Windows 2000/2003

31 maja – 1 czerwca odbędą się warsztaty, których celem jest przede wszystkim uświadomienie zagrożenia wynikającego z kompromitacji systemów Windows 2000/2003 oraz omówienie dostępnych technologii i produktów zabezpieczających przed kompromitacją.
Warsztaty – Kompromitacja serwerów opartych o Windows 2000/2003 i metody jej wykrywania – pomyślane są jako przewodnik po dostępnych technologiach służących wykrywaniu kompromitacji systemu Windows. Okazją do omawiania coraz to bardziej zaawansowanych technologii, będzie prezentacja współczesnych technik kompromitacji systemu tzn. rootkitów i backdorów. Zaczynamy, więc od prostych metod kompromitacji i prostych metod ich detekcyjnych, po to tylko, aby zaraz przedstawić kolejne, bardziej skomplikowane metody „złośliwe” nastepnie techniki ich wykrywania, itd…

Omówione zostaną zarówno dojrzałe produkty, jak i darmowe narzędzia diagnostyczne, a czasem rozwiązania typu proof-of-concept. Nacisk zostanie położony na przedstawienie idei danego zabezpieczenia, a nie na jego konfigurację czy obsługę, co jest już zagadnieniem dość banalnym.

Warsztaty składać się będą z wykładów oraz samodzielnych ćwiczeń przy komputerach, podczas których uczestnicy będą mogli samodzielnie przyjrzeć się różnym formom kompromitacji oraz sprawdzić skuteczność różnych narzędzi w jej wykrywaniu.
Zajęcia będą się odbywać w małych, 16 osobowych grupach.
Każdy uczestnik będzie miał zapewnioną własną stację roboczą

Warsztaty przeznaczone są dla:

Administratorów serwerów opartych o system Windows 2000/2003

Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci korporacyjnych
Od uczestników oczekuje się:

Dobrej znajomości systemów Windows 2000/2003 od strony administracyjnej

Podstawowej wiedzy z zakresu budowy i teorii systemów operacyjnych

Znajomości podstawowych zagadnień związanych z sieciami TCP/IP
Więcej informacji o warsztatach na software.com.pl/konferencje/kompromitacja