Konferencja Common Polska Conference 2003

W dniach 16-18 listopada 2003 bieżącego roku w Ustroniu odbędzie się konferencja CPC2003 zorganizowana przez stowarzyszenie użytkowników komputerów IBM Common Polska. Spotkanie to jest kierowane do kadry kierowniczej i specjalistów z firm użytkujących komputery IBM, przedstawicieli firm partnerskich oraz dostawców rozwiązań. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z szerokim zakresem rozwiązań biznesowo-technologicznych w kontekście ich dostępności na platformach iSeries i pSeries.

Oprócz tematów technicznych, poświęconych wyłącznie rozwiązaniom IBM, uczestnicy CPC2003 będą dyskutować również o kwestiach biznesowych i technologicznych w szerszym ujęciu, wykraczającym poza zastosowania na platformach IBM. Swój udział w konferencji zapowiedzieli nie tylko wykładowcy z IBM Polska i z laboratoriów IBM w USA i Kanadzie, ale także przedstawiciele środowiska akademickiego, instytucji publicznych oraz wiodących firm informatycznych z kraju.

Ważnym elementem konferencji będzie również spotkanie z kierownictwem IBM Polska w ramach sesji poświęconej prezentacji przedsięwzięć realizowanych oraz planowanych przez polski oddział IBM. Spotkanie będzie dla użytkowników serwerów okazją do zadawania pytań przedstawicielom IBM, a także do przedstawienia opinii i oczekiwań wobec firmy.

Więcej informacji o konferencji pod adresem: www.common.org.pl