Konkurs URTiP

Jacek Strzałkowski, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty poinformował, iż Prezes URTiP ogłosił rozpoczęcie konsultacji „Koncepcji przedmiotu konkursu na przedsiębiorcę wyznaczonego”.

Wyznaczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład następuje w oparciu o przepisy art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

Tryb określony w art. 82 ustawy przewiduje, że Prezes URTiP ogłasza konkurs na przedsiębiorcę wyznaczonego na obszarze wskazanym, do którego może przystąpić każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny.

Celem konsultacji jest przedstawienie możliwych koncepcji przedmiotu konkursu na przedsiębiorcę wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład oraz poznanie opinii środowiska telekomunikacyjnego w tym zakresie.

Prezes URTiP zwrócił się z prośbą do izb gospodarczych zrzeszających operatorów telekomunikacyjnych, jak również do innych podmiotów o przedstawienie opinii o dokumencie konsultacyjnym w terminie do 26 lipca 2005 r.

Wynik przeprowadzonych konsultacji zostanie wykorzystany przez Prezesa URTiP do przyjęcia ostatecznej koncepcji przedmiotu konkursu i przygotowania – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład (Dz. U. Nr 103, poz. 867) – ogłoszenia o konkursie oraz specyfikacji warunków konkursu.
URTIP – telefonia stacjonarna