Kryptografia zagrożona

Już wkrótce może się okazać, że fundament na którym opiera się współczesna kryptografia, rozsypał się w proch. Okazuje się bowiem, że mająca już prawie 150 lat Hipoteza Riemanna – hipotetyczna metoda szacowania rozmieszczenia liczb pierwszych – jest bliska udowodnienia, a jej potwierdzenie będzie oznaczać ogromne problemy dla e-handlu.

Hipoteza sformułowana w 1859 roku przez niemieckiego matematyka Bernharda Riemanna dotyczy losowego występowania liczb pierwszych, czyli podstawy na której opiera się współczesna kryptografia oparta na kluczach szyfrujących. Jeżeli hipoteza zostałaby potwierdzona, wówczas ataki łamania kluczy szyfrujących można by przeprowadzać przy zastosowaniu mniejszej mocy obliczeniowej komputerów.

Jak dotychczas hipoteza wciąż nie została jeszcze udowodniona – w 2001 roku Clay Mathematics Institute w Cambridge Mass. ufundował nagrodę w wysokości miliona dolarów dla tego, kto zdoła przeprowadzić dowód – to jednak duża część matematyków twierdzi, że jest ona prawdziwa. Tymczasem Louis de Branges, francuskiego pochodzenia matematyk z amerykańskiego Uniwersytetu Purdue poinformował o tym, że uzyskał dowód dla Hipotezy Riemanna.

Na szczęście koledzy „pechowego” matematyka zapewniają, że nie oznacza to końca współczesnej kryptografii. Okazuje się, że przedstawiony dowód jest na tyle nieprzekonujący, że w opinii profesora Marcusa du Sautoy z Uniwersytetu w Oxfordzie, milion dolarów może nigdy nie zostać wygrany. Niemniej du Sautoy zgadza się z faktem, że przeprowadzony przez de Brangesa dowód wywrze ogromny wpływ na e-handel, bowiem pozwala on zrozumieć dokładniej teorię działania liczb pierwszych.

Źródło informacji: Vnunet