Krytyczna poprawka dla Windows firewall

Microsoft udostępnił krytyczną poprawkę bezpieczeństwa dla Windows XP z zainstalowanym Service Pack 2. Problem dotyczy wyłącznie użytkowników wykorzystujących połączenia dialup.

Poprawka zmienia konfigurację Windows firewall, która domyślnie umożliwia nieautoryzowany dostęp użytkownikom z zewnętrznej sieci. Microsoft nie zaklasyfikował poprawki jako lukę a więc nie została ona dołączona do co miesięcznych biuletynów bezpieczeństwa. Użytkownicy podatnej wersji systemu Windows XP mogą pobrać odpowiednią poprawkę dokonującą zmian w konfiguracji Windows firewall. Więcej informacji dotyczącej błędu można uzyskać pod tym adresem.

Źródło informacji: CNET News