Kwietniowe spotkanie ISSA Polska w Warszawie

Spotkanie ISSA Polska w Warszawie odbędzie się w środę 19 kwietnia 2006 roku – spotkanie merytoryczne organizowane wspólnie z ISACA Polska.

Agenda:

Barbara Pióro – Polkomtel S.A.
Rola i zadania ABI i Administratora danych osobowych

W prezentacji zostanie przedstawiona rola ABI w spółkach, a także jakie zadanie i obowiązki są na ABI nałożone. Dodatkowo, zostanie przedstawione bardziej praktyczne podejście do funkcji ABI: dobre praktyki związane ze stanowiskiem, cechy charakteru i wiedza niezbędna do pełnienia tej funkcji oraz wskazówki dotyczące wyboru osób na stanowisko ABI.

W dalszej części prezentacji zostanie przedstawiony problem outsourcingu danych osobowych – na co należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu danych, jakie warunki powinien spełniać dostawca, na jakie problemy można natknąć się przy outsourcingu.

Prezentacja kierowana jest głównie do:

– kadry zarządzającej
– ABI
– osób zajmujących się ochroną danych osobowych

Zapraszamy na godzinę 17.30 do siedziby Telekomunikacji Polskiej SA w Warszawie przy ul. Twardej 18, na 1. piętro do sali 1.37.

UWAGA: Ze względów organizacyjnych wymagane jest zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu najpóźniej do 18 marca 2006 roku. Można to zrobić klikając na
poniższy link: info@issa.org.pl