Luka w aplikacji PowerPoint

W popularnym oprogramowaniu PowerPoint znaleziono lukę, która pozwala na uruchomienie dowolnego kodu na zaatakowanym komputerze.

Pojawił się też szkodliwy kod, koń trojański, który wykorzystuje wspomnianą dziurę. Specjaliści oceniają ryzyko z nim związane jako „niskie”.

Trojan rozsyłany jest za pomocą poczty elektronicznej w pliku PowerPointa. Po jego uruchomieniu pozostawia w katalogu plików tymczasowych systemu Windows plik wykonywalny.

Microsoft nie skomentował jeszcze wiadomości o nowej dziurze, a specjaliści twierdzą, że występuje ona w kilku najnowszych wersjach systemu operacyjnego. Doradzają oni by użytkownicy zaktualizowali swoje oprogramowanie antywirusowe.

Źródło: Arcabit
Fałszywe informacje o luce w PowerPoincie