Microsoft przychyla się do zaleceń Komisji Europejskiej

Microsoft poinformował o decyzji wprowadzenia w życie zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 24 marca 2004 r. w zakresie interoperacyjności oprogramowania firmy.

Nowe zasady miałyby obowiązywać nie tylko na terenie Europy, ale także na całym świecie. Microsoft wyraził również zgodę na zmianę sposobu wynagradzania z tytułu licencji na protokoły Windows, używane z oprogramowaniem innych producentów, zapewniając tym samym uatrakcyjnienie swojej oferty i lepsze dostosowanie jej do wymagań odbiorcy.

Microsoft podjął wszelkie starania dążące do połączenia możliwości oferowania oprogramowania z otwartym kodem, przy jednoczesnym zachowaniu własności intelektualnej firmy.

Dlatego też obecnie Microsoft oferuje programistom nowe sposoby dystrybucji kodów oprogramowania, zapewniające dostęp do otwartego kodu źródłowego, z zachowaniem oddzielnej umowy licencyjnej dla technologii Microsoft.

Zgodnie z decyzją komisji Europejskiej propozycje przedstawione przez Microsoft zostaną teraz poddane testom rynkowym.

„Poważnie traktujemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas w Europie i będziemy rzetelnie wypełniać nasze zobowiązania. W tym celu, w ciągu ostatnich kilku tygodni, podjęliśmy istotne ustępstwa na rzecz rozwiązania tej sytuacji” – powiedział Steve Ballmer, prezes Microsoft Corporation.

Ekspert powołany przez Komisję Europejską zweryfikuje zasadność tantiemów ustanowionych przez Microsoft. Firma wyraziła zgodę, aby zostały one ustalone na poziomie zapewniającym programistom możliwość korzystania z nich w sposób komercyjny, a jednocześnie nie odzwierciedlały wyjątkowo silnej pozycji rynkowej produktów firmy.

Zgodnie z założeniami, poziom tantiemów będzie w przyszłości ustalany w oparciu o standardowe techniki wyceny, z uwzględnieniem poziomu innowacyjności tworzonych protokołów oraz stawek rynkowych dla porównywalnych technologii.

„Zależy nam na umożliwieniu programistom pracy z naszymi technologiami w połączeniu z oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, przy jednoczesnej obronie naszego prawa do zachowania własności intelektualnej. Jako, że nie zostało ustalone z Komisją Europejska stanowisko dotyczące publicznego ujawniania przez programistów kodów źródłowych oprogramowania Microsoft, w spornych przypadkach będziemy mieli możliwość zwrócenia się o rozstrzygniecie do sądu” – powiedział Brad Smith, prawnik firmy Microsoft.
Komisja Europejska: Minął termin wyznaczony Microsoftowi
„Nie” dla Microsoftu
Microsoft ustępuje Komisji
Czy Microsoft zapłaci rekordową karę?
Rekordowa kara dla Microsoftu