Microsoft udostępnia kody

Firma Microsoft pozostaje przy obecnej polityce udostępniania kodów źródłowych wybranym klientom, których systemy informatyczne opierają się na produktach z serii Windows, ograniczając ich tym samych tylko do wizualnego wglądu w kod źródłowy – klienci ci nie będą mogli dokonywać jakichkolwiek modyfikacji udostępnionego kodu.

Microsoft zapowiada dalsze rozszerzenie inicjatywy Enterprise Source Licensing Program (ESLP) na kraje inne niż dotychczas USA. Prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie 2001 roku, zostanie wprowadzony program udostępniania kodów źródłowych Windows CE dla ośrodków akademickich. Przedstawiciele Microsoftu oświadczyli, iż pomimo coraz większego zainteresowania przedsiębiorstw systemami „open source”, firma nie będzie dystrybuować oprogramowania w tym modelu. Kierownictwo Microsoft przyznaje jednak, że system Linux może wkrótce stanowić faktyczne zagrożenie dla interesów firmy na rynku korporacyjnym.