Microsoft wspiera Konkursy Programistyczne

Firma Microsoft poinformowała o przyznaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu grantu w wysokości 12,5 tys. euro na rozwój systemu internetowych konkursów programistycznych w środowisku .NET. Inicjatorami i głównymi twórcami projektu są Krzysztof Diks, Marcin Kubica, Krzysztof Stencel i Krzysztof Ciebiera. Udział biorą w nim także studenci Wydziału Informatyki UW.

Dzięki systemowi przeprowadzenie internetowego konkursu dla programistów stanie się łatwe i intuicyjne. Możliwe będzie wykorzystanie dowolnego języka platformy .NET. System posłuży do tworzenia zarówno niewielkich, jak i organizowanych na dużą skalę, ogólnoświatowych konkursów. Sposób prezentacji wyników już podczas trwania konkursu będzie kluczowym atutem systemu. Ergonomiczny i nowoczesny interfejs użytkownika stworzony dla uczestników, obserwatorów i jury dodatkowo uatrakcyjni pracę z systemem.

„Przygotowywanie konkursów programistycznych jest trudnym zadaniem. Naszym celem jest uczynić te przygotowania możliwie najłatwiejszymi. System będzie weryfikował, czy wprowadzone dane są spójne i wystarczają do przeprowadzenia konkursu”. – powiedział Krzysztof Ciebiera z Instytutu Informatyki. „Zespół z Uniwersytetu Warszawskiego pragnie, aby system był tak prosty w obsłudze, że będzie można wykorzystywać go podczas lekcji informatyki w szkołach średnich.” – dodał Ciebiera.

Wszystkie dotychczas zbudowane systemy tej kategorii cechują poważne ograniczenia. Część z nich zaprojektowana jest dla języków programowania posiadających kompilatory z rodziny GNU. Inne przeznaczone są jedynie dla konkursów o niewielkim zasięgu, w których kwestie bezpieczeństwa nie zostały uznane jako priorytetowe. Zważywszy na wzrost popularności platformy .NET oraz coraz większe dążenie studentów do porównywania swoich umiejętności, taki system z pewnością znajdzie uznanie środowisk uniwersyteckich. Stanie się jednocześnie wspaniałym narzędziem do nauczania m.in. technik programowania, algorytmów i struktur danych.