Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Jak podaje IDG, Senat zaakceptował bez poprawek ustawę umożliwiającą utworzenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach reorganizacji Komitetu Badań Naukowych.

Rządowy projekt wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. W gestii nowego ministerstwa znajdzie się utworzony przez rząd dział administracji państwowej ds. informatyzacji. Do zadań ministerstwa należeć będzie koordynowanie działań związanych z programem informatyzacji kraju – wspomaganie edukacji informatycznej, tworzenie elektronicznej administracji i udostępnianie przez Internet jak największej liczby usług publicznych.

Jednym z priorytetów będzie tworzenie serwisów internetowych umożliwiających zdalny kontakt obywatela z urzędem. W ramach tej inicjatywy prowadzony jest m.in. krakowski pilotażowy projekt rozliczania się z drogą elektroniczną z urzędem skarbowym.