mod_ssl 2.8.12 oraz stunnel 4.02

Jak poinformował nas Dariusz, pojawiła się nowa wersja mod_ssl oznaczona numerkiem 2.8.12 oraz stunnel’a oznaczona jako 4.02. Osoby zainteresowane tematem mod_ssl, stąd mogą pobrać źródła najnowszej wersji, zaś w przypadku stunnel’a, źródła można pobrać stąd.

Lista zmian dla nowej wersji mod_ssl:

Changes with mod_ssl 2.8.12 (04-Oct-2002 to 23-Oct-2002)
*) Fixed potential Cross-Site-Scripting bug.
*) Allow also 8192 bytes of shared memory data size.
Lista zmina dla nowej wersji stunnel:

Version 4.02, 2002.10.21, urgency: HIGH:
* Serious bug in ECONNRESET handling fixed.
Więcej informacji znajdziecie na stronach domowych projektów http://www.modssl.org oraz http://www.stunnel.org