Motorola zachęca do Studiowania Informatyki

Dnia 6 lutego po raz kolejny rozpoczęła się ogólnopolska edycja autorskiego programu edukacyjnego Centrum Oprogramowania Motoroli w Polsce pt. „Diversity, czyli Różnorodność”, który trwać będzie do czerwca 2004 roku.

Jest to już czwarta edycja tego konkursu i tak jak poprzednio Motorola zaprasza młodzież szkół średnich, szczególnie dziewczęta, do uczestnictwa w konkursie, którego celem jest stworzenie strony internetowej, w tym roku o dowolnej tematyce z zakresu komunikacji.

Tworzenie oprogramowania jest pracą typowo zespołową i wymaga zarówno umiejętności myślenia abstrakcyjnego, jak i zdolności analitycznych. Zgodnie z realizowaną w firmie ideą różnorodności, Motorola chce przełamywać stereotypy i zachęca dziewczęta do zainteresowania się informatyką i rozwijania zdolności programistycznych, oraz przekonuje, że praca w tym zawodzie może być atrakcyjna nie tylko dla chłopców.

“Doświadczenia Motoroli na świecie wskazują, że programistyczne zespoły inżynierskie są znacznie bardziej efektywne, kiedy są zróżnicowane pod każdym względem. Różnorodność wykształcenia, doświadczenia, pochodzenia i płci buduje mocniejsze, skuteczniejsze i bardziej twórcze zespoły, potrafiące zaspokoić potrzeby różnorodnych klientów” – powiedział Paul Hancock, dyrektor zarządzający Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie.

„Cechą, która wyróżnia zespół pracowników Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie, jest 10% udział kobiet w grupie programistów, dlatego m.in. poszukujemy kobiet inżynierów oprogramowania, telekomunikacji lub pokrewnych specjalizacji, których nadal brakuje wśród absolwentek polskich uczelni” – dodał Paul Hancock.

Bieżące informacje na temat regulaminu, organizacji i przebiegu konkursu „Diversity” dostępne są na głównej stronie www.diversity.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia zespołu do projektu jest zarejestrowanie się do 15 marca, grupa musi się składać z 4-6 osób,co najmniej połowę powinny stanowić dziewczęta. Aby ułatwić początkującym i zachęcić niezdecydowanych do konkursu, pracownicy Motoroli udostępniają na stronach Diversity m.in. warsztaty i ćwiczenia, przybliżające młodym ludziom, zagadnienia związane z metodologią i testowaniem projektu, języki programowania HTML, DHTML, Java Script.

Jury, złożone z przedstawicieli wyższych uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, kuratorium, przedstawicieli mediów oraz pracowników Motoroli będzie oceniało projekty spełniające zasady regulaminu w czterech kategoriach: najciekawsze potraktowanie tematu, najciekawsza szata graficzna, najbardziej przyjazny interfejs użytkownika, strona najbardziej zaawansowana technicznie. Przedstawiciele 20 finałowych zespołów zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród do Krakowa w połowie czerwca 2004 roku.

Warto dodać, że w poprzednich trzech edycjach konkursu wzięło udział łącznie ponad 500 uczniów i nauczycieli.