Najpierw Carnivore a teraz Magic Lantern

Carnivore, system którego zadaniem jest przechwytywanie wszelkich informacji, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, po raz pierwszy został uruchomiony po zamacha terrorystycznych, do których doszło 11 września w USA.

Dzięki funkcjonowaniu tego systemu, Federalne Biuro Śledcze miało dostęp do wszelkich informacji zawartych w elektronicznej poczcie. Co najważniejsze, okazało się, że przechwytywane przez „Drapieżnika” dane były szyfrowane i z tego powodu są zupełnie bezużyteczne.

I tak narodził się nowy projekt stworzenia „Magic Lantern” (Magiczna Latarnia), rozszerzenego programu Carnivore, który pozwoli na łamanie lub omijanie kodów, którymi zabezpieczone są dane zapisane na twardych dyskach komputerów należących do przestępców lub podejrzanych.

Aktualnie jeszcze nie wiadomo, jak działałby ten system, jednak nie wyklucza się np. możliwości stworzenia wirusa, który byłby niepostrzeżenie instalowany na komputerze podejrzanego. Wirus ten cały czas monitorowałby działanie komputera przy czym określone informacje, jak np. hasła dostępu do zakodowanych danych byłyby wysyłane do FBI.