Novell Audit 2 – pełny audyt i kontrola zdarzeń w całej sieci

Firma Novell poinformowała o udostępnieniu pakietu nowych narzędzi Novell Audit 2, które służą do monitorowania i przeprowadzania audytu dostępu użytkowników i innych zdarzeń sieciowych w całej infrastrukturze informatycznej.

Realizacja tych zadań jest niezbędna, jeśli ma zostać zachowana zgodność z obowiązującymi przepisami, m.in. z ustawami Sarbanes-Oxley, HIPAA i Basel II.

Nowe rozwiązanie Novella zapewnia centralny wgląd w zdarzenia sieciowe związane z działaniem wielu platform i aplikacji biznesowych, a tym samym ułatwia przeprowadzanie audytów i sporządzanie raportów wymaganych przez prawo. W efekcie klienci mogą kontrolować dostęp użytkowników do informacji i zasobów, usprawniać procedury audytu oraz dokładniej weryfikować zgodność z przepisami, oddelegowując jednocześnie do tej czynności mniej niż dotychczas pracowników IT.

Co istotne, Novell dostarcza dla oprogramowania Novell Audit bezpłatny pakiet deweloperski SDK (Software Developer Kit). Dzięki niemu klienci mogą zintegrować własne aplikacje z narzędziem Novell Audit i tym samym objąć systemem raportowania całe środowisko IT firmy. Pakiet SDK można pobrać ze strony http://developer.novell.com/.

„Oprogramowanie Novell Audit umożliwiło nam zautomatyzowanie czaso- i pracochłonnych czynności związanych z audytem oraz pełniejsze niż dotąd monitorowanie i kontrolowanie działania naszej sieci” – powiedział Frank Green, wiceprezes ds. administrowania siecią w Bank Mutual.

„Pakiet ten stał się dla nas bardzo ważnym narzędziem do zapewniania zgodności z przepisami. Niecierpliwie czekamy na możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji i mechanizmów, jakie dostępne są w jego nowej wersji”.

Dzięki oprogramowaniu Novell Audit 2 firmy i instytucje otrzymują do dyspozycji proste narzędzie do szybkiego zapewniania zgodności z przepisami oraz do bieżącego monitorowania i generowania alertów w celu śledzenia podejrzanych działań lub wykrywania nieupoważnionych zmian. Klienci mogą obecnie scentralizować dzienniki zdarzeń np. systemów Windows 2000 i Windows 2003 Server, aby sporządzać kompleksowe raporty wieloplatformowe, obejmujące ponadto dane o zdarzeniach związanych z działaniem systemów firmy Novell. Nowością jest też możliwość filtrowania i włączania do raportów danych pochodzących z systemów starszego typu bez konieczności samodzielnego programowania specjalnych interfejsów.

Klienci mogą teraz integrować wyniki audytu w ramach raportów zdefiniowanych uprzednio w programie Novell Identity Manager 3 oraz zautomatyzować proces dokumentowania, unikając w ten sposób czasochłonnego, ręcznego sprawdzania danych.

„Samo wdrożenie zasad to za mało. Firmy i instytucje muszą sprawdzać czy zostały one prawidłowo wprowadzone i wyegzekwowane, jeśli chcą być pewne, że zgodność z przepisami została zachowana” – powiedział Kent Erickson, wiceprezes ds. zarządzania tożsamością i zasobami w firmie Novell. „Dzięki pakietom Novell Identity Manager 3 i Novell Audit 2 klienci otrzymują bezkonkurencyjne rozwiązanie, które umożliwia im zapewnienie bezpieczeństwa i potwierdzanie zgodności z przepisami, a zarazem usprawnienie czasochłonnych i kosztownych czynności”.

Więcej informacji o Novell Audit 2 można znaleźć na stronie novell.com. Wraz z wprowadzeniem na rynek Novell Audit 2 została również udostępniona bezpłatnie wersja tzw. Starter Pack. Jest ona jednak ograniczona funkcjonalnie – pozwala na śledzenie zdarzeń wyłącznie w systemach Novella oraz raportowanie tylko przez e-mail. Novell Audit 2 Starter Pack można pobrać ze strony http://www.novell.com/products/audit.