Nowe dochodzenie z udziałem Microsoft

Czy Microsoft nie chce sobie zapewnić nierzetelnych warunków konkurowania? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Komisja Europejska, która wszczęła dochodzenie w związku ze wspólnymi planami Microsoftu i TimeWarnera zakładającymi przejęcie firmy oprogramowania komputerowego ContentGuard, firmy specjalizującej się w zabezpieczeniach przeciw-pirackich.

Microsoft i TimeWarner planują utworzenie spółki o mieszanym kapitale założycielskim dla rozwoju technologii DRM (ang: digital rights management) używanej do ochrony plików cyfrowych, software’u, płyt CD i DVD przed pirackim kopiowaniem. Oprogramowanie opracowane przez ContentGuard miałoby zapobiegać nielegalnemu kopiowaniu cyfrowych plików.

Joint venture Microsoftu i TimeWarnera w ramach realizacji tych planów miałaby odkupić od Xeroxa jego udziały w amerykańskiej firmie ContentGuard.

Dochodzenie Komisji Europejskiej ma na celu ustalenie, czy przejęcie ContentGuard nie zmonopolizowałoby usług DRM dając Microsoftowi i TimeWarnerowi nieuzasadnioną (z punktu widzenia wolnorynkowej konkurencji) przewagę nad konkurentami. Komisja chce w szczególności ustalić, do jakiego stopnia oprogramowanie ContentGuard jest już teraz zintegrowane z produktami Microsoftu.

Dochodzenie potrwa do końca roku. Microsoft został ostatnio uznany winnym stosowania monopolistycznych praktyk przez Komisję Europejską, która wymierzyła mu grzywnę w wys. 500 mln euro. Microsoft odwołał się od tej decyzji.

Źródło informacji: BBC