Nowe produkty Cisco

Firma Cisco Systems Inc. wprowadziła nowe produkty: Cisco Aironet 1200 Series Access Point (punkt dostępowy Cisco Aironet 1200) oraz moduły radiowe zgodne ze standardem IEEE 802.11a pracujące w paśmie 5 GHz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przez firmę, Cisco udostępnia wydajną, a zarazem chroniącą dotychczasowe inwestycje infrastrukturę bezprzewodowych sieci lokalnych dla przedsiębiorstw. Zapewnia ona także bezpieczeństwo pracy i łatwość zarządzania na poziomie wymaganym przez informatyków.

Cisco Aironet 1200 Series Access Point AP charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją umożliwiającą równoczesną pracę dwóch modułów radiowych. Dzięki temu klient może równocześnie wykorzystywać dotychczasowe rozwiązania Wi-Fi (IEEE 802.11b) oraz wdrażać Wi-Fi5 (IEEE 802.11a) lub przyszłe standardy, takie jak IEEE 802.11g. Nowe produkty uzupełnią rozwiązania bezprzewodowych sieci lokalnych Cisco Aironet, w skład której wchodzi wielokrotnie nagradzana seria urządzeń Cisco Aironet 350.

Cisco Aironet 1200 Series AP ma modułową konstrukcję, która pozwala na skonfigurowanie punktu dostępowego z jednym lub z dwoma modułami radiowymi. W tym drugim przypadku urządzenie pracuje równocześnie w dwóch pasmach: 2,4 GHz i 5 GHz. Jest także możliwa modernizacja konfiguracji w miejscu zainstalowania wraz ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika. W wersji podstawowej punkt dostępowy zawiera jeden moduł radiowy zgodny ze standardem 802.11b, co pozwala na obsługę dotychczasowych klientów Wi-Fi oraz wolne gniazdo dla modułu radiowego 802.11a. Moduły radiowe obydwu typów można zamówić jako opcje instalowane fabrycznie lub jako oddzielne moduły instalowane na miejscu u użytkownika. W przyszłości będą dostępne także moduły obsługujące nowe standardy sieci bezprzewodowych, takie jak 802.11g.

Punkt dostępowy Cisco Aironet 1200 Series jest wyposażony w procesor Power PC 200 MHz i zwiększoną pamięć operacyjną, co umożliwia równoczesną pracę z dwoma modułami radiowymi o przepustowości 54 Mb/s każdy oraz jednym interfejsem Ethernet 10/100, a także instalację przyszłych funkcji oprogramowania. Łatwa wymiana modułów radiowych pozwoli na wykorzystanie przyszłych standardów sieci bezprzewodowych, zapewniających wyższą wydajność i lepsze zabezpieczenia.

„Klienci, którzy wprowadzają nowatorskie usługi inteligentnych bezprzewodowych sieci lokalnych, napotykają na dwa podstawowe problemy” – powiedział Chris Kozup, starszy analityk w firmie Meta Group – „Pierwszym jest konieczność zapewnienia wyższej wydajności w celu obsługi nowych aplikacji i usprawnienia obsługi użytkowników. Drugi to konieczność ochrony wcześniejszych inwestycji w infrastrukturę bezprzewodowych sieci lokalnych w warunkach szybko zmieniającego się środowiska”.

Cisco Aironet 1200 Series AP i nowe moduły radiowe 802.11a rozwiązują obydwa te problemy, gdyż udostępniają elastyczną, łatwą do modernizacji platformę punktu dostępowego, która zapewnia ścieżkę migracji do sieci bezprzewodowych o wyższej wydajności.