Nowy Apache 1.3.22

Ze strony www.apache.org można pobrać nową wersję Apache oznaczoną numerem 1.3.22.

Ze względów bezpieczeństwa poprzednia wersja Apache 1.3.21 uznawana jest za niebyłą. W nowej wersji dodano znaczące poprawki. Pełną listę zmian, znajduje się
tutaj, natomiast warto wspomnieć, iż jedną z najważniejszych poprawek jest rozwiązanie problemów związanych z mod_include. Poprawiono też funkcjonalność Multiviews, kilka właściwości związanych z proxy oraz dyrektywę CacheForceCompletion. Także pojawiły się nowe dyrektywy dla modułu mod_usertrack związane z obsługą cookies oraz została dodana dyrektywa AcceptMutex. Zmianie także uległ mod_auth – dostęp do zasobów można zdefiniować na bazie właściciela serwowanego pliku.