Oracle9i Application Server

Oracle9i Application Server zrewolucjonizował rynek serwerów aplikacji. Jest to jedyne rozwiązanie łączące wszystkie technologie niezbędne do budowania i wdrażania portali e-biznesowych oraz aplikacji obsługujących transakcje i usługi WWW.

Oracle Application Server 9i jako zintegrowana platforma bazowa dla rozwiązań intranetowych realizuje wszystkie funkcje potrzebne dla sprawnego działania systemu informatycznego przedsiębiorstwa, oznacza niższe koszty i mniejszy nakład pracy. Tym samym możliwe jest wprowadzenie oszczędności w wydatkach na tworzenie i utrzymywanie systemu informatycznego. Wbudowane mechanizmy centralnego zarządzania infrastrukturą e-biznesową pozwalają na dalsze ograniczenie kosztów związanych z administracją informatyczną i szkoleniami.

Oracle 9i Application Server gwarantuje szybsze i tańsze wdrażanie aplikacji wykorzystujących najnowsze technologie J2EE, serwlety, Java Server Pages i udostępnianie ich, jako usług WWW. Dostęp do nich możliwy jest przy użyciu zwykłej przeglądarki WWW, a nawet urządzeń bezprzewodowych. Pakiet ma przy tym niezwykle małe wymagania sprzętowe, będąc jednocześnie najszybszym serwerem J2EE na rynku.

Zawarte w Oracle 9i AS narzędzia do tworzenia i obsługiwania spersonalizowanych portali pozwalają na łączenie najczęściej odwiedzanych stron WWW i dostęp do wszystkich danych po jednokrotnym logowaniu. Dla dużych przedsiębiorstw, portal jest niezwykle istotnym elementem struktury e-biznesowej. Zapewnia wyższą produktywność pracowników i zwiększa efektywność ich pracy. Portale gwarantują również lepszą wymianę informacji z partnerami biznesowymi i możliwość pozyskiwania nowych klientów.

Nowe narzędzia analizy danych i personalizacji portali pozwalają na staranne przygotowanie informacji dla użytkowników, a jednocześnie umożliwiają badanie ich preferencji. Dzięki mechanizmom inteligentnej analizy danych, możliwe jest skonstruowanie treści uwzględniających upodobania konkretnych osób odwiedzających witrynę, a tym samym prezentowanie oferty przeznaczonej specjalnie dla nich i budowanie lojalności wobec firmy. Spersonalizowane portale pozwalają utrzymać zainteresowanie dotychczasowych klientów i partnerów.

Niezwykle istotną cechą pakietu Oracle 9i Application Server jest poszerzenie jego funkcjonalności o obsługę urządzeń bezprzewodowych. Rozwiązania te ułatwiają pracę i zwiększają wydajność użytkowników, pozwalając m.in. na sprawniejsze przekazywanie informacji z centrali do pracowników w terenie. Umożliwiają również stworzenie nowych źródeł przychodów przez oferowanie zróżnicowanych usług wykorzystujących nowe technologie.

Pakiet Oracle9i Application Server został także wzbogacony o nowe elementy zwiększające wydajność i skalowalność systemu. Funkcja buforowania stron WWW przy jednoczesnym wyrównywaniu obciążeń serwerów zapewnia 100-150 krotne podniesienie przepustowości bez konieczności zakupu dodatkowych serwerów. System buforowania umożliwia obsłużenie 7,5 tys. zapytań w ciągu sekundy (na maszynie dwuprocesorowej), co w przypadku konkurencyjnych rozwiązań wymagałoby zakupienia kolejnych serwerów i spowodowało wzrost kosztów związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem systemu informatycznego.