Organizacja IT-ISAC

W USA powstała organizacja IT-ISAC (Information Technology Information Sharing and Analysis Center), która ma przeciwstawić się całej społeczności hackerów, którzy przy wykorzystaniu internetu i oferowanej przez niego możliwości komunikacji, wspólnie opracowuje nowe metody realizacji włamań i wymienia się doświadczeniami.
W Stanach Zjednoczonych powstało pytanie, dlaczego firmy prywatnego sektora, nie rozpoczną współpracy opartej na komunikacji internetowej by przeciwdziałać przyszłym atakom hackerów? Odpowiedzią ma być właśnie powstanie IT-ISAC. Wymieniane w jej ramach informacje będą dotyczyły wszystkich wypadków, zagrożeń, słabości poszczególnych systemów, raportów o atakach i sposobów ochrony przed nimi. Pomimo, że zapobieżenie kolejnym atakom jest praktycznie niemożliwe, przedstawiciele IT-ISAC wierzą, iż ich inicjatywa będzie odpowiedzią na zagrożenia płynące z sieci i choć w części pozwoli na uporządkowanie prac nad ich minimalizacją.